Media about us

Касабова, А. Европейският Левиатан. – Азбуки, бр. 43, 2020.

Мария Мира Христова в разговор с Анелия Касабова. „Европейският Левиатан“ и наследството на следвоенната медицина. – „Главен герой“, програма БНР, „Христо Ботев“ (28.10.2020).
Касабова, А. Проект„Европейският Левиатан“ и наследството на следвоенната медицина. Интервю в „Гледна точка“, телевизия „СКАТ“ (21.10.2020).
European Research Council (ERC). What Makes Us Europeans (10.11.2020).
Красен Николов в разговор с Анелия Касабова. Желязната срещу Найлоновата завеса. Как епидемиите са обединявали Европа. – Euroactiv.bg (29.11.2019).
Florin Zubașcu in interview with Judit Sandor and Anelia Kassabova. How to attract more ERC 10M grants in Eastern Europe. – Science and Business (22.10.2019).